CENTRE

de

PROMOCIÓ d’ACTIVITATS

de MUNTANYA

 

LLIBRE D’ACTES

Any 2023

 

 

 

 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Torre d’En Roger Traguany (La Portella) diumenge 5 de març del 2023

A les 13 hores, queda constituïda en primera convocatòria, l’Assemblea General Ordinària corresponent a l’any 2023.

Presideix l’Assemblea el President  del CPAM, N’Antoni Ricart i Serena.

Assisteixen els següents socis/es:

1.     N-023         Sr Francesc Millà i Solé, (Vocal del CPAM)

2.     N-039         Sta. Marta Llovera i Àlvarez, (Secretària del CPAM)

3.     N-077         Sr. Josep Baldillou i Morelló, (Vocal del CPAM)

4.     N-078         Sra. Pilena Naval i Plana

5.     N-079         Sr. Xavier Baldillou i Naval

6.     N-086         Sra. Montse Rafel i Blanch

7.     N-087         Sr. Xavier Saiz i Sellart, (Vocal del CPAM)

8.     N-203         Sr. Jaume Solé i Bertran

9.     N-226         Sta. Laia Rando i Fontova, (Vocal del CPAM)

10. N-241          Sra. Rosa Ma. Pérez i Torres

11. N-244         Sr. Alfons Porta i Clemente

12. N-245         Sr. Roger Traguany i Pociello, (Vocal del CPAM)

13. N-253         Sra. Anna Palau i Escrig

14. N-263         Sra. Montse Fontova i Sans

15. N-264         Sr. Josep Ma. Rando i Campàs

16. N-278         Sta. Anaïs Millà i Barriere

 

        

I excusen la seva assistència els següents socis/es

1.      N-003         Sra. Ma. Àngels Rovira i Cairò, (Vocal JD del CPAM)

2.     N-040         Sta. Montse Llovera i Àlvarez (Vocal JD del CPAM)

3.     N-045         Sr. Àlex Martorell i Basurte

4.     N-128         Sta. Natàlia Serres i Margalida, (Tresorera del CPAM)

5.     N-254         Sta. Lívia Roxana Popa

Després de donar la benvinguda per l’assistència per part del President, comença l’Assemblea. 

PRIMER

És donà lectura de l’acta de l’Assemblea anterior, la del 2022, la qual s’aprovà per unanimitat.

SEGON

INFORME DE PRESIDÈNCIA

TARGES FEDERATIVES

Des de que vam fer que les targes fessin l’ingrés el mateix soci/a, han baixat considerablement:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

 

 

 

 

 

92

94

93

99

93

46

36

41

33

35+9

35

37+29

38+36

 

 

 

En guany, la FEEC, també ha permès de federar-se via on-line. D’aquesta manera paguen a la FEEC la quota social i la FEEC ens ingressa els diners, això sí, solament ho poden fer un any. D’aquesta manera s’han federat al CPAM 7 socis/es. S’ha de tenir en compte que per poder-se federar, cal que la FEEC tingui l’e-mail i de moment hi ha 6 socis/es que encara no han entregat l’e-mail al CPAM.

A hores d’ara hi ha 35 socis/es federats. 5 dels quals a través de la FEEC. Sumen 120 socis/es. Segurament n’hi haurà algun soci/a més quan s’acabi de confeccionar l’equip de monitors.

A més a més, la FEEC solament emetrà 3 llicències temporals a l’any per corredor de l’activitat esportiva que sigui.

SOCIS 2023

Són baixes:

1.      207-Francesc Campillo La Ràpita)

2.     273-Júlia Montoliu Balaguer)

3.     221-Maria Escoté (Barcelona)

4.     255-Clàudia Ramos (Balaguer)

5.     159-Carles Torredeflor (Alentorn)

6.     187-Antoni Gastó (Balaguer)

7.     301-Paula Ordàs (Balaguer)

8.     198-Sebastià Jordana (Rosselló)

9.     199-Núria Seuma (Rosselló)

10. 297-Salvador Espinet (FEEC) (Alguaire)

11.   299-Daniel Mascarilla (FEEC) Tèrmens)

12. 300-Joan Cortasa (FEEC) (Tèrmens)

13. 305-Carles Berdié (FEEC) (La Baronia de Rialp)

14. 311-Jonathan Sánchez (FEEC) (Balaguer)

Són altes:

1.      261-Patrícia Ruíz (Gerb)

2.     315-Montse Badia (FEEC) (Ivars de Noguera)

3.     316-Jesús Curià (FEEC) (Sant Llorenç de Montgai)

4.     317-Joanna Martín (FEEC) (Lleida)

5.     318-Mafalda Torrent (Torrefarrera)

6.     319-Elsa Sampedro (Valls)

7.     320-Xavier Jou (FEEC) (Ponts)

8.     321-Elena Gardenyes (FEEC) (Ponts)

A hores d’ara som 120 socis/es

ACTIVITATS ESPORTIVES DESTACABLES DEL 2023:

Campament Infantil i Juvenil. 40ès Estades d’Excursionisme: Es durà a terme la segona quinzena de juliol de 12 dies a Toirigo

IX Raid Noguera d’Esports de Muntanya. Es durà a terme del dissabte 15 al diumenge 17 d’abril. Es farà orientació, BTT, caiac, espeleologia, escalada, orientació urbana, tir amb arc, etc.

Raid d’Aran. Serà a nivell internacional. Es durà a terme l’1, 2 i 3 de setembre. El CPAM solament el recolzarà i a més serà el Campionat de Catalunya de Raids d’Esports de Muntanya.

34è Campament General de Muntanya. Es durà a terme el dissabte 24 i diumenge 25 d’octubre. Es realitzarà a Figuerola de Meià.

Jornades de promoció d’Excursionisme. Es duran a terme durant l’any per la comarca de la Noguera.

Banc LACAIXA

Ara per ara, segons el banc, per evitar blanqueig de diner i finançament del terrorisme, com a Entitat, hem de signar dos persones qualsevol transferència, en dos comptes diferents, aquests son el del CPAM que té el President i el compte obert per  a tal efecte de la Secretària.

Però per simplificar-ho s’ha demanat canviar l’article 29 dels Estatuts (els podeu trobar a la pàgina web del CPAM a l’apartat /transparència) per a què en els comptes solament hi hagi una signatura, que per temes de protecció de dades serà la signatura del President. A hores d’ara encara no han respòs.

PROTECCIÓ DE DADES

Encara hi ha socis/es que no han omplert el full d’inscripció com a soci/a, caldria que el CPAM els tingués tots.

I l’actual llei ha canviat, ara solament cal que el President informi que les dades dels socis estan segures i ja està. D’aquesta manera, per exemple, la FEEC se’n renta les mans si alguna entitat l’enganya, cosa que abans es tenia que estar inscrit i la FEEC podia consultar si realment l’entitat complia o no.

A més, qualsevol que vulgui estar en un xat (WhatsApp) del CPAM haurà de signar una autorització per estar-hi. S’adjuntarà un full als sois/es.

S’adjuntarà un full per omplir les dades del soci/a que no ho hagi fet i el pot escanejar i enviar-lo al CPAM.

PÀGINA WEB DEL CPAM

Està en procés de canviar i actualitzar la web de l’Entitat, primer, no és una cosa ràpida i segon hem d’informar a través de la web actual el que fem i com ho fem, la mira molta gent i ens públics. Però s’ha d’actualitzar. La Secretària ha fet, però, la web del Raid Noguera, amb molt bona presència

TARGES FEDERATIVES

La FEEC conjuntament amb la Federación Deportes Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias, la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada y la Federación Aragonesa de Montañismo han posat en marxa un nou acord de correspondència de refugis on segurament és  sumaran la gran part de federacions de muntanya de l’Estat.

Aquest acord permetrà que els federats i federades de la FEEC gaudeixin de descomptes en els refugis federatius d’Aragó, Picos de Europa, Euskadi i Navarra.

A més el federats FEEC tenen el mateix preu que els federats d’Andorra en els refugis andorrans de Comapedrosa, de Juclà, Borda de Sorteny i de l’Illa.

Igualment amb la tarja FEEC s’obté el mateix preu que un federat Italià als rifugio Artesina i rifugio Ciarlo Bossi.

Cal dir que tots els socis/es que volen fer activitats amb el CPAM haurien d’estar en possessió d’alguna tarja federativa que cobreixi els possibles accidents de l’Activitat, cosa que avui per avui, el CPAM no la demana. I és obligatori.

INFORMAIÓ SOBRE EL CONFLITE ENTRE LA FEEC I LA FCOC SOBRE ELS RAIDS

El conflicte rau en que la FCOC va inscriure els Raids el 2015 a la Secretaria General de l’Esport i la FEEC, malgrat va començar al 2021 a fer Raids a través del PAM, no els tenia inscrits.

Cal dir que la FCOC fa: Raids d’Esports d’Aventura i la FEEC: Raids d’esports de Muntanya. I també al dir que a nivell estatal solament únicament la FEEC té els Raids d’Esports de Muntanya i en canvi la FCOC està a nivell estatal. Dir també que internacionalment no hi ha cap Federació Internacional de Raids d’Esports d’Aventura ni de Raids d’Esports de Muntanya, els raids que s’organitzen a nivell internacional els organitzen empreses privades, com per exemple el Raid d’Aran.

Dit això el President del CPAM va anar a fer de testimoni a la ciutat de la Justícia d’Hospitalet de Llobregat. La jutgessa va donar la sentència favorable a la GFCOC, i la FEEC ha fet recurs al respecte.

El CPAM, continuarà fent el Raid Noguera, i la FEEC continua amb el calendari de Raids d’Esports de Muntanya, fins que la sentència sigui ferma i llavors ja és veurà.

SUBVENCIONS 2022

De moment encara no s’han pagat els 400 euros del 10% de la subvenció de l’Ajuntament de Balaguer ni els 6000 de la Diputació de Lleida, que quan es cobrin es tindran que usar per fer el 1r pagament del Campament d’estiu (es retornaran).

Ja s’ha fet una reunió amb el tècnic d’esports de Balaguer per explicar els canvis per demanar subvenció a l’Ajuntament de Balaguer per al 2023, que segurament sortiran les sol·licituds abans de les eleccions municipals.

TERCER

Es presenta l’estat de comptes del 20122, que resumidament és el següent:

     

             

SORTIDES

 

Secretaria  

3.265,63

 

Banc (Comptes)

519,70

 

Devolucions 

60,00

 

Assegurances

6.381,38

 

Immobles

550,00

 

Publicacions

0,00

 

Inversió en material

3.037,43

 

Activitats esportives

29.294,24

 

Act. culturals i socials

1.318,61

 

Altres

200,00

TOTAL

44.626,99 €

ENTRADES

 

Ingressos típics

18.089,32

 

Activitats esportives

27.231,05

 

Act. Culturals i socials

200,00

 

Vendes de material

1.165,59

 

Subvencions

13.311,40

TOTAL

59.997,36

BALANÇ: + 15.370,37 €

 

S’aprovà l’estat de comptes del 2022 per unanimitat.

Per part del President, es comenta que malgrat hi hagi aquest balanç positiu, no son els diners que hi ha al banc ja que al començament de l’any s’han de pagar totes les factures fixes de l’Entitat. I també els avançaments de pagaments per reserves per poder fer les activitats anuals del CPAM.

Complementàriament amb l’estat de comptes del 2022, es presenten unes gràfiques explicatives i comparatives des de l’inici de l’Entitat (1983) fins al 2021 (gràfica de evolució de socis, subvencions i moviment econòmica del CPAM

QUART

Es presentà el pressupost per al 2023, que resumidament fou el següent:

 

ENTRADES

 

Ingressos típics

20.270,37

 

Activitats esportives

86.700,00

 

Act. Socials i culturals

300,00

 

Subvencions

8.930,00

TOTAL

116.200,37 €

SORTIDES

 

Secretaria

3.315,00

 

Assegurances

5.205,00

 

Banc-Caixa

618,00

 

Devolucions

105,00

 

Immobles

600,00

 

Publicacions

0,00

 

Inversions

14.757,37

 

Activitats esportives

89.500,00

 

Act. Socials i culturals

2.100,00

TOTAL

116.200,37 €

 S’aprovà el pressupost del 2023 per unanimitat.

 El President  informa que tal com diu el nom, és un pressupost, és pressuposa que les entrades i sortides seran aquestes.

 CINQUÈ

No hi ha propostes per part de la Junta Directiva 

SISÈ

No hi ha propostes per part dels socis/es

SETÈ

Per part del Director del Raid Noguera, s’informa sobre el Raid Noguera d’Esports de Muntanya d’enguany, el qual ja ha obert inscripcions.

Igualment informa que l’Ajuntament de Balaguer organitzarà una jornada d’esports el mateix dia del Raid i que ha demanat col·laboració al CPAM i la col·laboració serà en tir amb arc i en tirolina, a l’esplanada del riu Segre a Balaguer.

I sense res més a afegir, a les 14 hores, el President del CPAM dona per finalitzada l’Assemblea General Ordinària.

I perquè així consti signen aquesta acta:

 

President del CPAM                                     Secretària del CPAM

 

 

Antoni Ricart i Serena                                 Marta Llovera i Álvarez