CENTRE

de

PROMOCIÓ d’ACTIVITATS

de MUNTANYA

 

LLIBRE D’ACTES

Any 2021

 

 

 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Per la present i en compliment del que disposa l’article 4.4 del Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19, amb relació a l'article 312-7 de Codi Civil de Catalunya, seguint instruccions de la Presidència del CPAM, em plau convocar-te a la presa dels  acords sense necessitat de reunió.

L’Assemblea General Ordinària és va fer durant el dissabte 13 i el diumenge 14 de març via on-line per correu electrònic

Tota la documentació a aprovar si escau, s’envia via correu electrònic

A les 12 hores del dissabte, queda constituïda l’Assemblea General Ordinària corresponent a l’any 2021.

Presideix l’Assemblea el President  del CPAM, N’Antoni Ricart i Serena.

Durent els dos dies van participar en l’Assemblea General Ordinària, els següents socis/es:

1.      N-003         Sra. Ma. Àngels Rovira i Cairò, (Vocal JD del CPAM)

2.     N-006         Sr. Ignasi Planes i Boladeres, (Sots president del CPAM)

3.     N-023         Sr Francesc Millà i Solé, (Vocal del CPAM)

4.     N-039         Sta. Marta Llovera i Àlvarez, (Secretària del CPAM)

5.     N-040         Sta. Montse Llovera i Àlvarez (Vocal JD del CPAM)

6.     N-242         Sr. Joan Carlos Mena i Pareja

7.     N-045         Sr. Àlex Martorell i Basurte

8.     N-077         Sr. Josep Baldillou i Morelló

9.     N-078         Sra. Pilena Naval i Plana

10. N-079         Sr. Xavier Baldillou i Naval

11. N-086         Sra. Montse Rafel i Blanch

12. N-087         Sr. Xavier Saiz i Sellart, (Vocal del CPAM

13. N-128          Sta. Natàlia Serres i Margalida, (Tresorera del CPAM)

14. N-132         Sra. Maribel Pedrosa i Mañas

15. N-226         Sta. Laia Rando i Fontova

16. N-244         Sr. Alfons Porta i Clemente

17. N-245         Sr. Roger Traguany i Pociello

18. N-253         Sra. Anna Palau i Escrig

19. N-254         Sta. Lívia Roxana i Popa

20.                       N-263         Sra. Montse Fontova i Sans

21. N-264         Sr. Josep Ma. Rando i Campàs

22.                       N-278         Sta. Anaïs Millà i Barriere (menor)

23.                       N-277         Sr. Josep Ma. Farré i Ros

24.                       N-286         Sr. Roger Segarra i Roca

25.                       N-294         Sr. George Alin i Barbulesco

I excusen la seva assistència els següents socis/es

1.      N-221          Sta. Maria Escoté i Valderrama (Vocal JD del CPAM)

Després de donar la benvinguda per l’assistència per part del President, comença l’Assemblea. 

PRIMER

És donà lectura de l’acta de l’Assemblea anterior, la del 2020, la qual s’aprovà per unanimitat.

SEGON

Es dona relació d’altes i baixes de socis/es del CPAM. Fins el dia de l’Assemblea, hi ha 10 baixes demanades oficials i 2 baixes per defunció, havent 2 altes; i es comenta que segurament augmentaran les altes si s’incorporen nous monitors al Campament

A hores d’ara hi ha 118 socis en el CPAM

TERCER

INFORME DE PRESIDÈNCIA

TARGES FEDERATIVES

Des de que vam fer que les targes fessin l’ingrés el mateix soci/a, han baixat considerablement:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

92

94

93

99

93

     46

      36

     41

33

35+9

35

37?

 

En guany, la FEEC, ha permès federar-se via on-line. D’aquesta manera paguen a la FEEC la quota social i la FEEC ens ingressa els diners, això sí, solament ho poden fer un any. D’aquesta manera s’han federat al CPAM tres nous socis.

SOCIS

Són baixes:

1. Aida Guardia (Alentorn)

2. Josep Mola (Balaguer)

3. Jaume Molins (Balaguer)

4. Anna Martínez (Terrassa)

5. Jèssica Però (Menàrguens)

6. Anna Balagueró (Albesa)

Són altes:

1. Salvador Espinet (Alguaire) (on-line)

2. Marta Pérez (El Masnou)

3. Daniel Mascarilla (Térmens) (on-line)

4. Joan Cortasa (Térmens) (on-line)

ACTIVITATS ESPORTIVES DESTACABLES PEL 2021:

Esperem que enguany podem fer les activitats que comporten subvenció. Podeu veure que les subvencions han baixat molt, un 64% respecte l’any passat, les activitats són:

Campament Infantil i Juvenil. 38è Estades d’Excursionisme: Es durà a terme del dilluns 19 de juliol al diumenge 1 d’agost. Es realitzarà al

campament de Toirigo. Es demanarà subvenció a l’Ajuntament de Balaguer, a la Diputació de Lleida i a la FEEC.

Campionat de Catalunya de Raids. Raid Noguera. Es durà a terme del divendres 15 al diumenge 17 d’octubre. L’itinerari es farà pel Montsec de Rúbies i Sant Mamet. Es farà orientació, BTT, caiac, espeleologia, escalada, orientació urbana i tir amb arc. És demanarà subvenció a l’Ajuntament de Balaguer, a la Diputació de Lleida i a la FEEC:

32è Campament General de Muntanya. Es durà a terme el dissabte 30 i diumenge 31 d’octubre. Es realitzarà a Figuerola de Meià. Es demararà subvenció a la FEEC.

Jornades de promoció d’Excursionisme. Es duran a terme durant l’any per la comarca de la Noguera. Es demanarà subvenció a la Vegueria de la FEEC.

Banc LACAIXA

Ara per ara, segons el banc, per evitar blanqueig de diner i finançament del terrorisme, com a Entitat, hem de signar dos persones qualsevol transferència, en dos comptes diferents, aquests son el del CPAM que té el President i el compte obert per a tal efecte de la Secretària.

Però per simplificar-ho s’ha demanat canviar l’article 29 dels Estatuts (els podeu trobar ala pàgina web del CPAM a l’apartat /transparència) per a què en els comptes solament hi hagi una signatura, que per temes de protecció de dades serà la signatura del President.

PROTECCIÓ DE DADES

Encara hi ha socis/es que no han omplert el full d’inscripció com a soci/a, caldria que el CPAM els tingués tots.

I l’actual llei ha canviat, ara solament cal que el President informi que les dades dels socis estan segures i ja està. D’aquesta manera, per exemple, la FEEC se’n renta les mans si alguna entitat l’enganya, cosa que abans es tenia que estar inscrit i la FEEC podia consultar si realment l’entitat complia o no.

A més, qualsevol que vulgui estar en un xat (WhatsApp) del CPAM haurà de signar una autorització per estar-hi.

S’adjunta un full per omplir les dades del soci/a que no ho hagi fet i el pot escanejar i enviar-lo al CPAM.

PÀGINA WEB DEL CPAM

Està en procés de canviar i actualitzar la web de l’Entitat, primer, no és una cosa ràpida i segon hem d’informar a través de la web actual el que fem i com ho fem, la mira molta gent i ens públics. Però s’ha d’

 

 

ACTIVITATS ESPORTIVES DESTACABLES PEL 2020:

1r Raid Infantil: Ciutat de Balaguer: Es durà a terme el diumenge 21 de juny per la zona de Balaguer. Es farà orientació, tir amb arc, cursa de patins en línia i BTT. És demanarà subvenció a l’Ajuntament de Balaguer i a la FEEC.

Campament Infantil i Juvenil. 38è Estades d’Excursionisme: Es durà a terme del dilluns 20 de juliol al diumenge 2 d’agost. Es realitzarà al campament de Toirigo. Es demanarà subvenció a l’Ajuntament de Balaguer, a la Diputació de Lleida i a la FEEC.

Campionat de Catalunya de Raids. Raid Noguera. Es durà a terme del divendres 25 al diumenge 27 de setembre. L’itinerari es farà pel Montsec de Rúbies i Sant Mamet. Es farà orientació, BTT, caiac, espeleologia, escalada, orientació urbana, tir amb arc i cursa de patins en línia. És demanarà subvenció a l’Ajuntament de Balaguer, a la Diputació de Lleida i a la FEEC:

Festa de la 8a. Vegueria. Enguany tornarem a organitzar la Festa de la Vegueria i es netejarà el camí antic de Fontllonga a Figuerola, es durà a terme el 18 d’octubre, fent el dinar final al local social de Figuerola de Meià, que l’Ajuntament ens el cedeix gratuïtament. Es demanarà subvenció a la Vegueria de la FEEC.

32è Campament General de Muntanya. Es durà a terme el dissabte 14 i diumenge 15 de novembre. Es realitzarà a Figuerola de Meià. Es demararà subvenció a la FEEC.

Jornades de promoció d’Excursionisme. Es duran a terme durant l’any per la comarca de la Noguera. Es demanarà subvenció a la Vegueria de la  FEEC.

FEEC

Medalla d’or de la Generalitat de Catalunya per la FEEC. El CPAM s’ha sumat a moltes entitats per a que la FEEC se li coincideixi la medalla d'or pel seu centenari que és compleix enguany, 2020.

Nova Junta Directiva. Hem entrat en l’últim any de la JD de la FEEC i hi haurà canvis de Junta Directiva.

Banc LACAIXA

Degut, segons el banc, per evitar blanqueig de diner i finançament del terrorisme, com a Entitat, hem de signar dos persones qualsevol transferència, en dos comptes diferents, aquests son el del CPAM que té el President i el compte obert per  a tal efecte de la Secretària.

A més una vegada aprovada la nova Junta Directiva del CPAM haurem de donar ràpidament l’acta de l’Assemblea on figurin els nous membres perquè sinó ens bloquejaran els comptes.

PROTECCIÓ DE DADES

Encara hi ha socis/es que no han omplert el full d’inscripció com a soci/a, caldria que el CPAM els tingués tots.

I l’actual llei ha canviat, ara solament cal que el President informi que les dades dels socis estan segures i ja està. D’aquesta manera, per exemple, la FEEC se’n renta les mans si alguna entitat l’enganya, cosa que abans es tenia que estar inscrit i la FEEC podia consultar si realment l’entitat complia o no.

A més, qualsevol que vulgui estar en un xat (WhatsApp) del CPAM haurà de signar una autorització per estar-hi.

PÀGINA WEB DEL CPAM

Està en procés de canviar i actualitzar la web de l’Entitat, primer, no és una cosa ràpida i segon hem d’informar a través de la web actual el que fem i com ho fem, la mira molta gent i ens públics. Però s’ha d’actualitzar. La Secretària estarà fent la feina i serà una feina remunerada.

QUART

Es presenta l’estat de comptes del 2020, que resumidament és el següent:

                  

SORTIDES

 

Secretaria  

3191,42

 

Banc (Comptes)

461,23

 

Devolucions 

15,00

 

Assegurances

5481,51

 

Immobles

600,00

 

Publicacions

0,00

 

Inversió en material

589,67

 

Activitats esportives

1098,04

 

Act. culturals i socials

1547,62

 

Altres

0,00

TOTAL

13.184,49

 

 

Ingressos típics

18.577,05

 

Activitats esportives

0,00

 

Act. Culturals i socials

151,00

 

Vendes de material

0,00

 

Subvencions

3745,05

TOTAL

22.473,10

BALANÇ: + 9.288,61 €

 

S’aprovà l’estat de comptes del 2020 per unanimitat.

Per part del President, es comenta que malgrat hi hagi aquest balanç positiu, no son els diners que hi ha al banc ja que al començament de l’any s’han de pagar totes les factures fixes de l’Entitat. I també els avançaments de pagaments per reserves per poder fer les activitats anuals del CPAM.

Complementàriament amb l’estat de comptes del 2020, es presenten unes gràfiques explicatives i comparatives des de l’inici de l’Entitat (1983) fins al 2019.

CINQUÈ

Es presentà el pressupost per al 2020, que resumidament fou el següent:

ENTRADES

 

Igressos típics

14.588,61

 

Activitats esportives

25.300,00

 

Act. Socials i culturals

1650,00

 

Subvencions

7840,00

TOTAL

49.378,61

SORTIDES

 

 

Secretaria

4.619,90

 

Assegurances

5.052,51

 

Banc-Caixa

451,20

 

Devolucions

105,00

 

Immobles

550,00

 

Publicacions

0,00

 

Inversions

3.100,00

 

Activitats esportives

30.000,00

 

Act. Socials i culturals

4.700,00

TOTAL

49.378,61

 S’aprovà el pressupost del 2020 per unanimitat.

 El President  informa que tal com diu el nom, és un pressupost, és pressuposa que les entrades i sortides seran aquestes.

 SISÉ

És fa memòria de les activitats del 2020 de les quals ja s’ha parlat en la presentació de l’estat de comptes.

 SETÉ

No hi propostes per part de la Junta Directiva

VUITÉ

No hi ha propostes per part dels socis 

NOVÉ

I sense res més a afegir, a les 23 hores del diumenge 14, el President del CPAM dona per finalitzada l’Assemblea General Ordinària.

I perquè així consti signen aquesta acta:

President del CPAM                                     Secretària del CPAM

 

 

Antoni Ricart i Serena                                 Marta Llovera i Álvarez