BUTLLETINS SOCIALS PUBLICATS

aaaa


Butlletins Socials Anuals del C.P.A.M. des de l'any 1993.

Any en que es va canviar el nom de Centre d'Esplai Himàlaia (des de l'any 1983) 

a Centre de Promoció d'Activitats de Muntanya ( a partir de l'any 1993)


aaaaa

Butlletí social Nº 1 ( any 1993 )

Butlletí social Nº 2 ( any 1994 )

Butlletí social Nº 3 ( any 1995 )

Butlletí social Nº 4 ( any 1996 )

Butlletí social Nº 5 ( any 1997 )

Butlletí social Nº 6 ( any 1998 )

Butlletí social Nº 7 ( any 1999 )

Butlletí social Nº 8 ( any 2000 )

Butlletí social Nº 9 ( any 2001 )

Butlletí social Nº 10 ( any 2002 )

Butlletí social Nº 11 ( any 2003 )

Butlletí social Nº 12 ( any 2004 )

Butlletí social Nº 13 ( any 2005 )

Butlletí social Nº 14 ( any 2006 )

 

Butlletí social Nº 15 ( any 2007 )

Butlletí social Nº 16 ( any 2008). Monogràfic memòria 25 anys