CIRCULARS COMUNICATIVES ALS PARES DELS ACAMPATS

Aportades pel Director del Campament 2021

I sempre que tingueu quelcom a preguntar, sense cap dubte:

cpambalaguer@hotmail.com

Circular 01

SOBRE TOT, FIQUEU EL NOM DE L'ACAMPADA O ACAMPAT A L'HORA DE FER EL PAGAMENT!!!!!

Circular 02

Degut a que el 2020 es va anul·lar el Campament i hi havia inscrits per anar-hi, enguany aquells acampats que volien venir l'any passat i tenien 17 anys i enguany en tindran 18, s'aceptaran com a acampats (no com a monitors)

Se'ls enviarà la propaganda i allí es ficarà els papers que hauran de portar per poder venir com a majors d'edat, papers senzills però obligatoris.

No s'aceptarà cap acampat/da de 18 anys, que no hagi participat com  a acamapat al Compament en els últims 3 anys.

Circular 03

PROTOCOLS PROPIS PEL CAMPAMENT 2021

VIRUSCOVIT

MENJADOR

·     S’usaran els dos menjadors, el normal i el de monitors

·        Els monitors de servei de vigilància en el temps lliure, tindran taula a part

·        Es farà torn per rentar els plats on el responsable serà el Director Tècnic Sanitari

CUINA

·        Es crearà un mostrador per l’esmorzar dels monitors, on hi haurà el microones, la cafetera i una safata o dues, amb l’esmorzar que és farà al menjador de monitors

·        Estarà totalment prohibit entrar a la cuina a no ser per fer serveis

LAVABOS

·        Ja que el Campament serà un grup “bombolla” s’hi anirà quan l’acampat cregui convenient, però no hi podrà haver-hi més de quatre/sis persones dintre, la resta haurà d’esperar fora

TENDES

·        Com a grup “bombolla” és seguirà l’estil de cada any

EXCURSIONS

·        Es seguirà el protocol FEEC

ZONA DE JOCS

·        Com a grup “bombolla” és seguirà l’estil de cada any

CALDES

·        Amb mascareta sense relacionar-se amb els habitants

·        A l’hora d’anar a comprar, es farà per torns i amb mascareta i amb hidrogel a l’entrar i al sortir, on cada grup de monitors es faran responsables.

ARRIBADA AL CAMPAMENT

·        Obligatori passar tothom per damunt d’una catifa d’alcohol

PARES

·        No hi haurà passi de diapositives el dissabte (si que es farà el CD)

·        Els pares no poden voltar pel Campament, ni tampoc poden entrar durant el Campament a no ser que sigui amb permís del Director, lògicament si entren, amb mascareta, hidrogel i passant per la catifa d’alcohol.

·        Lògicament el cap de setmana de pares, podran entrar amb la supervisió del Director Tècnic Sanitari i amb el vist i plau del Director, a saludar als seus fills mantenint les distàncies de 2 metres amb altres pares i no superant grups familiars de 15 famílies.

·        Tots els acampats tindran el dissabte tarda la motxilla preparada i un equip de tres monitors es posaran: a la caseta del guarda, a la pedra i al menjador amb Walkie Talkie i s’avisarà dels pares que venen a recollir el seu fill/a (lògicament s’aniran tornant.)

·        Els cotxes s’aparcaran al pàrquing de Caldes

DIA D’ANADA AL CAMPAMENT

·        S’anirà a buscar a Castellbisbal, si cal, però arribant a Balaguer, se’ls prendrà la temperatura.

·        A Balaguer, hi haurà quatre monitors, un per recollir les targetes, un altre per agafar els noms, un tercer per prendre la temperatura i el quart amb hidrogel, la resta, faran que els acampats estiguin en cua i que els pares no estigui damunt, lògicament amb mascareta. Tot estarà coordinat per la Maria Bo que serà la responsable d’agafar els medicaments

OBSEVACIONS:

·        El Director i la Directora Tècnica de cuina, no podran tenir contacte directe amb els acampats, degut a que son els que aniran a fer els subministraments a Ponts o a Barruera, mantindran sempre la distància de dos metres.

·        Per les reunions de la nit, el director mantindrà la distància de 2 metres de la resta de l’equip i s’ hi ha la Directora Tècnica de Cuina, igual.

·        Una vegada es ve de comprar, tant el Director com la Directora tècnica de cuina hauran de passar per la catifa d’alcohol i no se’ls podrà ajudar a pujar els queviures al rebost.

·        Els que vagin a comprar els queviures pel Campament, seran els mínims i passant totes les mesures de seguretat quan entrin al Campament.

OBLIGACIONS DIRECTOR TÈCNIC SANITARI

·        No portarà cap grup directament

·        Serà l’encarregat de desinfectar, amb esprai hidrogel, els menjadors abans i després de ser usat, igualment els lavabos després de netejar-los, les tendes abans d’anar a dormir, la sala de material.

·        Serà el responsable de ficar la catifa d’alcohol i de prendre la temperatura diàriament a tots els del Campament, portant un registre d’aquesta.

·        Responsable de l’organització de la neteja dels plats dels acampats.

·        Coordinarà el dia de pares.

AQUEST PROTOCOL ES POT AMPLIAR, TOT DEPENENT DE L’EQUIP DE MONITORS

Circular 04

Degut  la normativa sobre el covid, en activitats de lleure de l'estiu que indica la Generalitat, enguany no podrem acceptar més de 60 acampats.

Circular 05

S'ha fet el protocol per al Campamnt per al coonavirus. Aquest protocol estarà escrit a la programació que és donarà als pares, son quatre pàgines; a més es tindrà en compte el protocol de la Generalitat.

Em cregut que per als pares, el més important que heu de tenir en compte és el següent: 

PARES

·         No hi haurà passi de diapositives el dissabte (si que es farà el CD)

·         Els pares no poden voltar pel Campament, per tant solament podran pujar entre setmana al Campament, si hi ha una urgència., ni tampoc poden entrar durant el Campament a no ser que sigui amb permís del Director o Director Tècnic Sanitari, lògicament si entren, amb mascareta, hidrogel i passant per la catifa d’alcohol.

·         Lògicament el cap de setmana de pares, podran entrar amb la supervisió del Director Tècnic Sanitari i amb el vist i plau del Director, a saludar als seus fills mantenint les distàncies de 2 metres amb altres pares i no superant 15 grups familiars.

·         Tots els acampats tindran el dissabte tarda la motxilla preparada i un equip de tres monitors es posaran: a la caseta del guarda, a la pedra i al menjador amb Walkie Talkie i s’avisarà dels pares que venen a recollir el seu fill/a (lògicament s’aniran fent torns.)

·         Els cotxes s’aparcaran al pàrquing de Caldes. S’arribarà a peu al Campament.

·         Si l’acampat/da marxa amb els pares, podran aparcar el cotxe al pàrquing de davant de la caseta del guarda.

·         En cap moment pot entrar cap vehicle dins del recinte del Campament, a no ser que sigui una urgència.

DIA D’ANADA AL CAMPAMENT

·   S’anirà a buscar a Castellbisbal, on se’ls hi prendrà la temperatura abans de pujar a l’autocar i abans de pujar a l’autocar es netejaran les mans amb hidrogel.

·   Sempre aniran amb la mascareta ficada.

·   A Balaguer, hi haurà quatre monitors:

o  un per recollir les targetes i a la vegada la Declaració responsable per a les famílies en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19

o  un altre per agafar els noms

o  un tercer per prendre la temperatura

o  el quart amb hidrogel

o  i un cinquè per agafar els medicaments

·   La resta, faran que els acampats estiguin en cua i que els pares no estigui damunt, i ajudaran a ficar les motxilles a l’autocar amb ordre, sense aglomeracions, de fet seran els monitors qui ficaran l’equipatge a l’autocar una vegada l’acampat/da els hi hagi donat la motxilla.

·         Dins de l’autocar hauran de dur ficada la mascareta.

·         Els responsables dels autocars seran:

  •  Castellbisbal:Arnau Martorell

  • Balaguer: Maria Bo

 

 Circular 06

A hores d'ara, encara falten fulls d'inscripció d'alguns acampats. Caldria que els envieu com més aviat millor, per poder enviar-vos la informació escrita i la programció, ja que segurament no podrem fer la reunió presencial de pares el divendres 9 de juliol.

 Circular 07

El dilluns 21 de juny sortirà via correu ordinari, la progrmació, el full de responsabilitat de les famílies i les indiccions d'última hora.

S'envia per correu perquè no podem fer una reunió presencial de pares. Qualsevol dubte, pregunta o el que sigui, podeu contactar amb el Director del Campament 2021.

Malgrat tot, hi ha els acampats següents: 40, 41, 42, 43, 51, 54, 55, 56 i 58 que no els hi em pogut enviar la informació perquè no tenim el full d'inscripió i no tenim dades d'anys anteriors. Tant aviat ens arribin els fulls d'insripció els hi enviarem tota la informació.

Tot i així, no son els únics dels que no tenim el full d'inscipció, mireu la relació d'insrits i veureu de qui tenim el full d'inscipció i de qui no.

Enguany no sabem que ha passat, però el correu de l'Entitat no ha acabat de funcionar bé, per tant podeu fer arribar el full d'inscipció al correu personal del Director: aricarts@uoc.edu

Mireu el protocols sobre el covid que aplicarem a Campaments, sobre tot referent als pares.

Gràcies per per la vostra confinça amb nosaltres i espero veureus aviat,

Antoni Ricart

Director Campament 2021

636486703 

 

  Circular 08