COVA DELS MURISECS


X: 4º35'10'' Y: 42º03'05'' Z: 405 m.

Al marge esquerra i a l'entrada dels Terradets, damunt de la carretera vella, a la boca sud del túnel de les arcades. Unes escales al talús pugen fins un caminet que hi porta. 

 

Es la cova més popular i visitada del Montsec. Coneguda a Llimiana com la cova dels Muriacs.

 

Boca ogival seguida d'una galeria de 28 metres amb senyals d'haver actuat com a conducció forçada, la qual dóna a la sala dita dels Murisecs. En aquest punt hi ha notables formacions litogèniques, extraordinàriament malmeses pels visitants. A l'esquerra, un pas enlairat permet assolir una petita galeria superior, també concrecionada, que té una altra comunicació amb la sala a l'extrem SE.

La dita sala dels Murisecs té també un parell de passos (un d'ells molt estret) que donen accés a un curiós laberint de gateres que es creuen entre si en angle recte.

Al final una sala allargada en forma de nau invertida acaba en una gatera impenetrable a l'extrem NW, mentre que al SE es pot seguir fins a un pouet de -7 metres i unes galeries cegues. El recorregut total arriba als 390 metres.

 

Cavitat estructurada sobre un sistema ortogonal de diaclases que començaren a actuar com a col·lectors independents, acabant per unir-se. 

Ala sala dels Murisecs actuaren també els processos clàstics.

La cova és un conjunt jaciment on s'han fet troballes datades des del Paleolític mitjà fins a l'època medieval.