FITXA D'INSCRIPCI” (Campionat de Catalunya de Raids d'Esports de Muntanya)
NOM  de l'EQUIP
CATEGORIA »LIT  (3 components mixtes, solament Campionat)
NOM RAIDER DNI ENTITAT T. FEDERAT POBLACI” ADRE«A TEL»FON E-MAI Laaaaaaaaaa DATA NAIXEMENT

-