IDEARI DE LA SECCIÓ INFANTIL I JUVENIL DEL CPAM

IDEARI

Què és el  Centre de Promoció d’Activitats de Muntanya, de Balaguer ,

dins del món de l'eduacació en el temps lliure infantil i juvenil

És una entitat dedicada a l’educació en el Temps Lliure d’infants, joves i adults. Una educació que considerem que la persona ha de tenir perquè arribi a una educació integral, conjuntament amb l’Escola i la Família.

És una Entitat amb continuïtat, perquè ofereix sortides a tots els membres, ja siguin infants, joves o adults. Sortides encaminades a l’educació, a l’esport, a la cultura, a la tradició, etc.

És un estil de vida, que mira de cara el futur, que basant-se en un passat, viu un present, amb una realitat del moment, del dia a dia, i no quedant-se solament amb això, sinó que utilitza aquests fets per fer camí, per anar més enllà.

Per tant aquesta Entitat amb el seu propi Estil de vida formant un Centre, és el que representa el Centre de Promoció d’Activitats de Muntanya.

Els nostres objectius:

El nostre objectiu principal és l’alliberació  de la persona (infant, jove i adult) perquè tingui una personalitat pròpia.

Això vol dir:

 • Que la persona arribi a ser conscient del que viu, sent, pensa..., és a dir que ha d’arribar a saber interioritzar llur experiència.
 • Que facin un descobriment del seu propi ésser que els porti a una afirmació de la personalitat, la qual es manifesta en una expressió i en una creativitat.
 • Que aprengui a usar i desenvolupar llur capacitat d’anàlisi crítica constructiva.
 • Que arribin a assolir a través de l’acció i la reflexió individuals i col·lectives, llur paper en la transformació de la realitat.
 • Que creixi llur coneixement, interès, amor i participació en el seu barri, poble, comunitat i país.
 • Que s’arreli al país del qual formen part, com a base d’un compromís social més ample.
 • Que es desperti en ells un autèntic amor per la cultura i civilització Catalana.
 • Que és promocioni llur coneixement, respecte i amor a l vida i ala natura.

La educació no és neutra:

Nosaltres partim d’una concepció determinada d’home i de dona, i de societat.

Volem dur a terme una pedagogia

GLOBAL

ALLIBERADA

I

ACTIVA

 

Com eduquem en el Temps Lliure

 

Les activitats de dur a terme el Centre de Promoció d’Activitats de Muntanya, son vàries:

 

 • L’excursionisme en totes les seves modalitats, on ens fiquem en contacte amb la natura i el nostre País

 

 • Els Campaments i acampades, on es conviu entre els participants.

 

 • Donant informació: circulars, pàgina web, butlletí Social...

 

 • Promoure activitats no competitives esportives: esquí, escalada, espeleologia, rutes, alpinisme , BTT, ....

 

 • Promoure activitats competitives: Raid de muntanya, marxes....

 

 • Promoure cursets per la formació del dirigents d’infants i joves.