INSCRIPCIONS

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE RAIDS D'ESPORTS DE MUNTANYA
CATEGORIA PREU NOMBRE RAIDERS OBSERVACIONS
Elit

(Participen en el Campionat i en la Copa a l'hora)

(Paticipan en el Campeonato y en la copa a la vez)

150 euros/equip

150 euros / equipo

3 per equip i mixtes

3 por equipo y mixtos

 

sense assistència

sin asistencia

 

Acompanyants

Si es queden a  sopar el dissabte nit han de pagar 6 euros per acompanyant i si és queden a dinar el diumenge han de pagar 20 euros per acompanyant, ambdues es pagaran en el moment de l'àpat. Esmorzar gratis.

Cal avisar dels acompanyants que es quedaran a sopar i dinar (cpambalaguer@hotmail.com)

Si se quedan a cenar el sábado noche tienen que pagar 6 euros por acompañante i si se quedan a comer el domingo tienen que pagar 20 euos por acompañante, que se pagará en el momento de la comida. Desayuno gratuito.

Hay que avisar de los acompañantes que se quedarán a cenar i a comer (cpambalaguer@hotmail.com)

LLICÈNCIA FEEC

CAL ESTAR EN POSSESSIÓ DE LA LLICÈNCIA MODALITAT D FEEC o FEDME

(Amb la llicència C de la FEEC o FEDME, cal la temporal de 13,50 euros/2 dies.)

NECESARIO ESTAR EN POSESIÓN DE LA LICENCIA MODALIDAD D DE FEEC o FEDME

(Con la licencia C de la FEEC o FEDME, hace falta la temporal de 13,50 euros/2 dias.)

 
17à COPA CATALANA DE RAIDS D'ESPORTS DE MUNTANYA
CATEGORIA PREU NOMBRE RAIDERS OBSERVACIONS
Elit 

(solament si s'incriuen per la Copa)

(Solamente si se inscriben para la Copa)

40 euros/participant

40 euros / participante

2 raiders

sense assistència

sin asistencia

Aventura 40 euros participant. 

40 euros participante. 

2 a 4 raiders sense assistència

sin asistencia

Iniciació 40 euros participant. 

40 euros participante.

2 a 4 raiders sense assistència

sin asistencia

Familiar 30 euros participant. 

30 euros participante. 

2 a 4 raiders sense assistència

sin asistencia

Acompanyants

Acompañantes

Si es queden  sopar han de pagar 6 euros per acompanyant, que es pagarà en el moment del sopar

L'esmorzar és gratis

Si es queden a dinar han de pagar 20 euros per acompanyant, que es pagarà en el moment del dinar.

Cal avisar dels acompanyants que es quedaran a sopar i a dinar (cpambalaguer@hotmail.com)

Si se quedan a cenar tienen que pagar 6 euros por acompañante, que se pagará en el momento de la cena

El desayuno es gratis

Si se quedan a comer tienen que pagar 20 euros por acompañante, que se pagará en el momento de la comida.

Hay que avisar de los acompañantes que se quedarán a cenar i a comer (cpambalaguer@hotmail.com)

LLICÈNCIA FEEC

CAL ESTAR EN POSSESSIÓ DE LA LLICÈNCIA MODALITAT D FEEC o FEDME

(Amb la llicència C de la FEEC o FEDME, cal la temporal de 10 euros/dia)

NECESARIO ESTAR EN POSESIÓN DE LA LICENCIA MODALIDAD D DE FEEC o FEDME

(Con la licencia C de la FEEC o FEDME, hace falta la temporal de 10 euros/dia)

Suplement FEEC llicència temporal

Suplemento FEEC licencia temporal

10 euros/dia

 

 preu per raider

  precio por raider

Consulteu llicències temporals a la FEEC

Consulte licencias temporales a la FEEC

 
Inscripcions

Inscripciones 

A partir del dia 15 d'agost

A partir del día 15 de agosto

Suplement inscripcions

Suplemento inscripciones 

(s'anul·la el suplement inscripció)

(Se elimina el suplemento de inscripción)

Tancament inscripcions

Cierre inscripciones 

Dia 1 d'octubre  a les 23:45 hores. Llavors ja no es podrà inscriure cap més equip

Día 1 de octubre a las 23:45 horas. Entonces ya no se podrá inscribir ningún otro equipo

 
Ingrés inscripció

Ingreso inscripción

ES37 2100 3609 4322 0010 0267

Cal indicar: nom de l'equip i en que competeix en el pagament (no cal enviar el full de pagament)

Hay que indicar: nombre del equipo i en que compet en el pago (no es necesario enviar la hoja de pago)

A part de fer el pagament, cal enviar les dades dels participants (Full d'inscripció.)

Ho podeu enviar escanejat a: cpambalaguer@hotmail.com

Aparte de hacer el pago, debe enviar los datos de los participantes (Hoja de inscripción.)

Lo puede enviar escaneado a: cpambalaguer@hotmail.com

 

 
Devolucions

Devoluciones

Fins l'1 d'octubre es retornarà el 50% de l'import pagat, a partir del 2 d'octubre no es faran devolucions. 

Hasta el 1 de octubre se devolverá el 50% del importe pagado, a partir del 2 de octubre no se harán devoluciones.

 
El preu d'inscripció inclou:

(Campionat i Copa)

El precio de inscripción incluye:

(Campeonato y Copa)

 • Assegurança d'accidents i de Responsabilitat Civil. (Campionat i Copa)
 • Menjar i beure en  les transicions (Avituallaments) (Campionat i Copa)
 • Sopar dissabte 16, a la casa de colònies (Campionat i Copa)
 • Esmorzar diumenge 17, a la casa de colònies (Campionat i Copa)
 • Dinar final de cursa diumenge 27 (Local Social a Figuerola de Meià;el menú el prepara el restaurant "Can Quel" de Fontllonga) (Campionat i Copa)
 • Mapes actualitzats, dorsals i llibre de ruta (Campionat i Copa)
 • Ús de caiacs 2 places+rems+armilles salvavides (empresa especialitzada) (Campionat)
 • Ús de cordes i material d'escalada (Campionat)
 • Ús del material de tir amb arc (Campionat i Copa)
 • Ús de lavabos i dutxes i menjador (Casa de Colònies de Santa Maria de Meià) (Campionat i Copa)
 • Premis/trofeus.
 • Assistència per carretera de l'organització (Campionat i Copa)
 • Dormir o acampar en la casa de colònies (Campionat i Copa)

 

 • Seguro de accidentes y de responsabilidad civil. (Campeonato y Copa)

 • Comer y beber en las transiciones (Avituallamientos) (Campeonato y Copa)

 • Cenar el sábado 16 en la casa de colónias de Santa Maria de Meià (Campeonato y Copa)

 • Desayuno  domingo 17, a la casa de colonias (Campeonato y Copa)

 • Comida final de carrera domingo 17 (Local Social de Figuerola de Meià, el menú lo prepara el restaurant Can Quel de Fontllonga) (Campeonato y Copa)

 • Mapas actualizados, dorsales y libro de ruta (Campeonato y Copa)

 • Uso de kayaks 2 plazas + remos + chalecos salvavidas (empresa especializada) (Campeonato)

 • Uso de cuerdas y material de escalada (Campeonato)

 • Uso del material de tiro con arco (Campeonato y Copa)

 • Uso de  lavabos y duchas y comedor (Casa de colonias de Santa Maria de Meià) (Campeonato y Copa)

 • Premios / trofeos.

 • Asistencia por carretera de la organización (Campeonato y Copa)

 • Dormir o acampar en la casa de colonias (Campeonato y Copa)

 

MENÚS

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE RAIDS

I

17À COPA CATALANA DE RAIDS

 

Sopar dissabte 16

 

Arròs amb bolets

Pa, vi, aigua i fruita

Emorzar diumenge 17

Coca de sucre i galetes

Llet, cafè, infusions, sucs de fruita

Dinar diumenge 17

1r plat

S'està estudiant

2n plat

 1. Fricandó de vedella amb bolets

Postres, pa, vi, aigua i cafè

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE RAIDS

Y

17À COPA CATALANA DE RAIDS

 

Cena sábado 16

 

Arróz con setas

Pan, vino, agua i fruta

Almuerzo domingo 17

Torta de azucar i galletas

Leche, café, infusiones, zumos de fruta

Comida domingo 17

1º Plato

Se està estudiando

2 Plato

 1. Fricandó de ternera con setas

Postres, pan, vino, agua y café

EQUIPS INSCRITS

CAMPIONAT DE CATALUNA DE RAIDS D'ESPORTS DE MUNTANYA

Equipos inscritos

CATEGORIA NOM DE L'EQUIP ENTITAT

ELIT

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

EQUIPS INSCRITS

17à COPA CATALANA DE RAIDS D'ESPORTS DE MUNTANYA

Equipos inscritos

CATEGORIA NOM DE L'EQUIP ENTITAT

ELIT (solament Copa)

   

AVENTURA

   

INICIACIÓ (OPEN)

   

FAMILIAR