INSCRIPCIONS

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE RAIDS D'ESPORTS DE MUNTANYA
CATEGORIA PREU NOMBRE RAIDERS OBSERVACIONS
Elit

(Participen en el Campionat i en la Copa a l'hora)

(Paticipan en el Campeonato y en la copa a la vez)

150 euros/equip

150 euros / equipo

3 per equip i mixtes

3 por equipo y mixtos

 

sense assistència

sin asistencia

 

Acompanyants

Si es queden a  sopar el dissabte nit han de pagar 6 euros per acompanyant i si és queden a dinar el diumenge han de pagar 20 euros per acompanyant, ambdues es pagaran en el moment de l'àpat. Esmorzar gratis.

Cal avisar dels acompanyants que es quedaran a sopar i dinar (cpambalaguer@hotmail.com)

Si se quedan a cenar el sábado noche tienen que pagar 6 euros por acompañante i si se quedan a comer el domingo tienen que pagar 20 euos por acompañante, que se pagará en el momento de la comida. Desayuno gratuito.

Hay que avisar de los acompañantes que se quedarán a cenar i a comer (cpambalaguer@hotmail.com)

LLICÈNCIA FEEC

CAL ESTAR EN POSSESSIÓ DE LA LLICÈNCIA MODALITAT D FEEC o FEDME

(Amb la llicència C de la FEEC o FEDME, cal la temporal de 13,50 euros/2 dies.)

NECESARIO ESTAR EN POSESIÓN DE LA LICENCIA MODALIDAD D DE FEEC o FEDME

(Con la licencia C de la FEEC o FEDME, hace falta la temporal de 13,50 euros/2 dias.)

 
17à COPA CATALANA DE RAIDS D'ESPORTS DE MUNTANYA
CATEGORIA PREU NOMBRE RAIDERS OBSERVACIONS
Elit 

(solament si s'incriuen per la Copa)

(Solamente si se inscriben para la Copa)

40 euros/participant

40 euros / participante

2 raiders

sense assistència

sin asistencia

Aventura 40 euros participant. 

40 euros participante. 

2 a 4 raiders sense assistència

sin asistencia

Iniciació 40 euros participant. 

40 euros participante.

2 a 4 raiders sense assistència

sin asistencia

Familiar 30 euros participant. 

30 euros participante. 

2 a 4 raiders sense assistència

sin asistencia

Acompanyants

Acompañantes

Si es queden  sopar han de pagar 6 euros per acompanyant, que es pagarà en el moment del sopar

L'esmorzar és gratis

Si es queden a dinar han de pagar 20 euros per acompanyant, que es pagarà en el moment del dinar.

Cal avisar dels acompanyants que es quedaran a sopar i a dinar (cpambalaguer@hotmail.com)

Si se quedan a cenar tienen que pagar 6 euros por acompañante, que se pagará en el momento de la cena

El desayuno es gratis

Si se quedan a comer tienen que pagar 20 euros por acompañante, que se pagará en el momento de la comida.

Hay que avisar de los acompañantes que se quedarán a cenar i a comer (cpambalaguer@hotmail.com)

LLICÈNCIA FEEC

CAL ESTAR EN POSSESSIÓ DE LA LLICÈNCIA MODALITAT D FEEC o FEDME

(Amb la llicència C de la FEEC o FEDME, cal la temporal de 10 euros/dia)

NECESARIO ESTAR EN POSESIÓN DE LA LICENCIA MODALIDAD D DE FEEC o FEDME

(Con la licencia C de la FEEC o FEDME, hace falta la temporal de 10 euros/dia)

Suplement FEEC llicència temporal

Suplemento FEEC licencia temporal

10 euros/dia

 

 preu per raider

  precio por raider

Consulteu llicències temporals a la FEEC

Consulte licencias temporales a la FEEC

 
Inscripcions

Inscripciones 

A partir del dia 15 d'agost

A partir del día 15 de agosto

Suplement inscripcions

Suplemento inscripciones 

(s'anul·la el suplement inscripció)

(Se elimina el suplemento de inscripción)

Tancament inscripcions

Cierre inscripciones 

Dia 10 d'octubre  a les 23:45 hores. Llavors ja no es podrà inscriure cap més equip

Día 10 de octubre a las 23:45 horas. Entonces ya no se podrá inscribir ningún otro equipo

 
Ingrés inscripció

Ingreso inscripción

ES37 2100 3609 4322 0010 0267

Cal indicar: nom de l'equip i en que competeix en el pagament (no cal enviar el full de pagament)

Hay que indicar: nombre del equipo i en que compet en el pago (no es necesario enviar la hoja de pago)

A part de fer el pagament, cal enviar les dades dels participants (Full d'inscripció.)

Ho podeu enviar escanejat a: cpambalaguer@hotmail.com

Aparte de hacer el pago, debe enviar los datos de los participantes (Hoja de inscripción.)

Lo puede enviar escaneado a: cpambalaguer@hotmail.com

 

 
Devolucions

Devoluciones

Fins l'10 d'octubre es retornarà el 50% de l'import pagat, a partir de l'11 d'octubre no es faran devolucions. 

Hasta el 10 de octubre se devolverá el 50% del importe pagado, a partir del 11 de octubre no se harán devoluciones.

 
El preu d'inscripció inclou:

(Campionat i Copa)

El precio de inscripción incluye:

(Campeonato y Copa)

 • Assegurança d'accidents i de Responsabilitat Civil. (Campionat i Copa)
 • Menjar i beure en  les transicions (Avituallaments) (Campionat i Copa)
 • Sopar dissabte 16, a la casa de colònies (Campionat i Copa)
 • Esmorzar diumenge 17, a la casa de colònies (Campionat i Copa)
 • Dinar final de cursa diumenge 27 (Local Social a Figuerola de Meià;el menú el prepara el restaurant "Can Quel" de Fontllonga) (Campionat i Copa)
 • Mapes actualitzats, dorsals i llibre de ruta (Campionat i Copa)
 • Ús de caiacs 2 places+rems+armilles salvavides (empresa especialitzada) (Campionat)
 • Ús de cordes i material d'escalada (Campionat)
 • Ús del material de tir amb arc (Campionat i Copa)
 • Ús de lavabos i dutxes i menjador (Casa de Colònies de Santa Maria de Meià) (Campionat i Copa)
 • Premis/trofeus.
 • Assistència per carretera de l'organització (Campionat i Copa)
 • Dormir o acampar en la casa de colònies (Campionat i Copa)

 

 • Seguro de accidentes y de responsabilidad civil. (Campeonato y Copa)

 • Comer y beber en las transiciones (Avituallamientos) (Campeonato y Copa)

 • Cenar el sábado 16 en la casa de colónias de Santa Maria de Meià (Campeonato y Copa)

 • Desayuno  domingo 17, a la casa de colonias (Campeonato y Copa)

 • Comida final de carrera domingo 17 (Local Social de Figuerola de Meià, el menú lo prepara el restaurant Can Quel de Fontllonga) (Campeonato y Copa)

 • Mapas actualizados, dorsales y libro de ruta (Campeonato y Copa)

 • Uso de kayaks 2 plazas + remos + chalecos salvavidas (empresa especializada) (Campeonato)

 • Uso de cuerdas y material de escalada (Campeonato)

 • Uso del material de tiro con arco (Campeonato y Copa)

 • Uso de  lavabos y duchas y comedor (Casa de colonias de Santa Maria de Meià) (Campeonato y Copa)

 • Premios / trofeos.

 • Asistencia por carretera de la organización (Campeonato y Copa)

 • Dormir o acampar en la casa de colonias (Campeonato y Copa)

 

MENÚS

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE RAIDS

I

17À COPA CATALANA DE RAIDS

 

Sopar dissabte 16

 

Arròs amb bolets

Pa, vi, aigua i fruita

Emorzar diumenge 17

Coca de sucre i galetes

Llet, cafè, infusions, sucs de fruita

Dinar diumenge 17

1r plat

Entremés casolà

2n plat

Fricandó de vedella amb bolets

Postres

Braç de gitano farcit de crema i poma (alternativa: fruita)

pa, vi, aigua 

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE RAIDS

Y

17À COPA CATALANA DE RAIDS

 

Cena sábado 16

 

Arróz con setas

Pan, vino, agua i fruta

Almuerzo domingo 17

Torta de azucar i galletas

Leche, café, infusiones, zumos de fruta

Comida domingo 17

1º Plato

Entremés casero

2 Plato

Fricandó de ternera con setas

Postres

Brazo de gitano relleno de crema i manzana (alternativa: fruta)

pan, vino, agua 

EQUIPS INSCRITS

CAMPIONAT DE CATALUNA DE RAIDS D'ESPORTS DE MUNTANYA

Equipos inscritos

CATEGORIA NOM DE L'EQUIP ENTITAT

ELIT

   
2 Bateg Garrotxí C.E. Manresa, Faes Sallent i C.Alpí "Vall del Segadell"
                     3 Fora Competició COMAPEDROSA C.E. Teià, C.E. Begues i Població: Barcelona
6 Rumb Pirineus Poblacions: Sta Maria Merlés i Cerdanyola del Vallès
8 CATRaid Poblacions: Barcelona, St Julià Vilatorrada i Roses
13 Naresmextrem Població: Teia
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

EQUIPS INSCRITS

17à COPA CATALANA DE RAIDS D'ESPORTS DE MUNTANYA

Equipos inscritos

CATEGORIA NOM DE L'EQUIP ENTITAT

ELIT (solament Copa)

   
4 Mountain warriors Centre de Promoció dActivitats de Muntanya
9 Gastant Keks Població: Les Planes d'Hostoles
14 ? Proletario i Parásito            (Caldria dir la categoria)
15 ? Los Kingolines                    (Caldria dir la categoria)
17 Komando Fisiovilassar Top Elit
18 Komando Fisiovilassar Tap Elit

AVENTURA

   
10 Les Llunilians
11 CEMP Aventura Població: Lleida
16 La Llacuna Raif Team

INICIACIÓ (OPEN)

   
1 Astiro Barraskilo Team Població: Figaró
5 365 Gomets Població: Mataró
7 Hotrobocurt

FAMILIAR

   
12 (Carles i Marc Sánchez)