PRESENTACIÓ

RAID NOGUERA

El Centre de Promoció d’Activitats de Muntanya, va començar el 2001 organitzant el Raid Noguera, el qual es va convertir el 2003 en el 1r Campionat de Catalunya de Raids i en el 2004 creant la Copa Catalana de Raids. El 2005 va ser l’últim Raid Noguera.

Ha passat un llarg període d’anys fins que el 2017 vam organitzar el Raid del Segre i el 2018 el Campionat d’Europa de Raids d’Esports de Muntanya, que va ser tot un repte i un èxit i el 2019 altre cop vam organitzar el Raid del Segre.

El 2020, teníem que fer el Campionat de Catalunya de Raids d'Esports de Muntanya, sota el nom genèric de Raid Noguera, per tornar als orígens, però per culpa del CORONAVIRUS és va tenir que anul·lar,

I enguany, el 2021, el CPAM ha volgut continuar amb els seus origens i torna a orgnitzar el Raid Noguera, tot duient a terme el Campionat de Catalunya de Raids d'Esports de Muntanya

I d’aquesta manera esperem que els raiders que participin en aquest Campionat d Catalunya i de la Copa Catalana de Raids de la FEEC, pugueu gaudir del territori de la Noguera.

Fins aviat.

President del CPAM

El Centre de Promoció d'Actividades de Muntaya, comenzó en 2001 organizando el Raid Noguera, el cual se convirtió en 2003 en el 1er Campeonato de Cataluña de Raids y en 2004 creando la Copa Catalana de Raids. El 2005 fue el último Raid Noguera.

Ha pasado un largo periodo de años hasta que en 2017 organizamos el Raid del Segre y en 2018 el Campeonato de Europa de Raids de Deportes de Montaña, que fue todo un reto y un éxito y en 2019 de nuevo volvimos a organizar el Raid del Segre

El 020 el CPAM tenia que organizar el Campionat de Catalunya de Raids d'Esports de Muntanya, con lnombre genérico de Raid Noguera, para olver a los orígenes, pero por culpa del CORONAVIRUS se tuvo que anular

Y este año, en 2021, el CPAM ha querido continuar con sus orígenes y vuelve a orgnitzar el Raid Noguera, todo llevndo a cabo el Campeonato de Catalunya de Raids de Deportes de Montaña

Y de esta manera esperamos que los raiders que participen en este Campeonato de Cataluña y de la Copa Catalana de Raids de la FEEC, pueda disfrutar del territorio de la Noguera.

Hasta pronto.

Presidente del CPAM