SERVEIS PER ALS SOCIS DEL C.P.A.M. (any 2022)

aaaaaa

 

1. Rebre gratu´tament el ButlletÝ Social del C.P.A.M. de carÓcter anual (Sempre que es publiqui)

2. Rebre tota la informaciˇ (circulars) del C.P.A.M, a travÚs de la pÓgina web del CPAM (http://www.cpambalaguer.com) i via e-mail i en format paper, el que el CPAM cregui convenient

3. Gaudir del carnet de grup d'alberguista del C.P.A.M. a disposiciˇ dels soci (demanar-lo a temps).

4. Descompte dels fills dels monitors/es en els campaments del C.P.A.M. 

5. Tenir l'oportunitat de ser monitor/a en les activitats del C.P.A.M. 

6. Poder participar en les activitats organitzades per als socis del C.P.A.M. 

7. Amb el carnet de soci del CPAM,  carnet de federat , gaudir de descomptes en els refugis de la FEEC.

8. Tenir cobertura de Responsabilitat Civil per les activitats que puguin organitzar els socis/es amb el vist i plau del C.P.A.M.

9. Poder llogar material de muntanya del C.P.A.M gratu´tament. (segons  condicions i disponibilitat)

10. Poder-se treure la tarja federativa de la Federaciˇ d'Entitats Excursionistes de Catalunya amb les avantatges que comporta

                         - Estar en possessiˇ d'una asseguranša per a tots els esports de muntanya

                         - Asseguranša que cobreix el rescat

                         - Asseguranša de responsabilitat civil 

                         - Rebre la revista VŔrtex de la FEEC

                         - Gaudir de descomptes a nivell de Catalunya en molts comeršos

                         - Descomptes en refugis de muntanya de la FEEC i associats d'altres pa´sos